Każdy kierowca zawodowo zajmujący się przewozami drogowymi musi przechodzić okresowe badania psychologiczne. Obowiązek poddawania się im dyktują obowiązujące na terenie Polski przepisy dotyczące regulacji wszelkich spraw związanych z transportem drogowym.

 

Badania kierowców mają na celu stwierdzenie lub wykluczenie przeciwwskazania do wykonywania pracy w zawodzie kierowcy. Jeśli osoba nie ukończyła 60. roku życia musi poddawać się im co 5 lat. Starsi kierowcy na badania zgłaszają się częściej, bo co 30 miesięcy. Lekarza, który wykona potrzebne badania psychologiczne kierowców, można znaleźć w każdym mieście. Takich specjalistów ma Szczecin, Kraków, Warszawa, Katowice i wiele innych miejscowości. To duża wygoda biorąc pod uwagę oszczędność czasu. Omija nas dojazd i długie oczekiwanie na wizytę, które często występuje u specjalistów obsługujących duży teren. Badanie kierowców to różne testy psychologiczne. Są w nich zawarte pytania, na które trzeba udzielić odpowiedzi. Część zadań wymaga wykazania się logiką oraz szybką reakcją na różnego rodzaju bodźce. Każdemu badaniu kierowcy towarzyszy również rozmowa z psychologiem.