Mechanik samochodowy powinien mieć wiedzę, która pozwala mu na to, że potrafi zbadać, zdiagnozować i naprawić większość samochodów osobowych i lekkich samochodów ciężarowych na rynku. Centra usług samochodowych poszukują również osób, które mają doskonałe umiejętności nietechniczne, takie jak pisanie, komunikacja ustna, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów. Każda z tych umiejętności jest równie ważna, jak i fachowa wiedza. Dobre umiejętności pisania? Ktoś mógłby spytać dlaczego.

Pisanie jest to bardzo ważna umiejętność w branży motoryzacyjnej gdyż mechanicy muszą być w stanie udokumentować to, co zrobili po zakończeniu pracy naprawy. Każda dokumentacja musi mieć szczegółowy opis naprawy również zrozumiały dla laika. Mogą oni być również poproszeni o napisanie podsumowania szkody w wypadku samochodowym co może być wykorzystane później jako dowód w kwestii prawnej. Jeśli myślisz o karierze w branży motoryzacyjnej to nie zapomnij o tym, aby rozwinąć lub poprawić swoje umiejętności techniczne. Dobry mechanik samochodowy musi być wszechstronny i wykonywać wiele zadań w tym ciągle zmieniającym się przemyśle. To jest tylko kilka przykładowych cech potrzebnych osobie pracujące w branży motoryzacyjnej.