Przepracowany olej silnikowy lub inny stanowi odpad niebezpieczny. Co za tym idzie, należy pozbywać się go w sposób legalny i regulowany przepisami prawa, tak by nie zagrażał środowisku. Dla przedsiębiorstw generujących przepracowany olej pozbywanie się odpadu stanowi pewne wyzwanie. By ułatwić sobie zadanie, najczęściej ich właściciele nawiązują współpracę z wyspecjalizowanymi firmami oferującymi skup przepracowanego oleju. W jaki sposób wybrać odbiorcę i na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy?

Przepracowany olej powstaje w dużych ilościach w zakładach produkcyjnych, warsztatach samochodowych, mamy z nim do czynienia na stacjach kontroli pojazdów czy w bazach transportowych. Wszędzie tam, gdzie gromadzone są duże ilości oleju odpadowego, sposób jego magazynowania i przekazywania do utylizacji jest szczególnie ważny. Warto zwrócić uwagę, że jakiekolwiek uchybienia w tym zakresie są zagrożone karami finansowymi – i mogą nas kosztować naprawdę sporo. Za los odpadów olejowych odpowiada od początku do końca ich właściciel – czyli w tym wypadku firma, która ów odpad wygenerowała. Jedynie przekazanie odpadu wyspecjalizowane firmie pozwala pozbyć się – przynajmniej częściowo – tej odpowiedzialności.

Skup oleju przepracowanego – jak to działa?

Firma oferująca skup oleju przepracowanego zapewnia przeważane zbiorniki do gromadzenia odpadu, a następnie odpada za jego transport i przekazanie do utylizacji. Pierwszym etapem współpracy jest podpisanie umowy – długotrwałej lub obejmującej krótszy okres. Następnie otrzymujemy zbiorniki do gromadzenia odpadów olejowych. Po ich zapełnieniu są one odbierane we wcześniej ustalonym terminie. Na ich miejsce firma oferująca skup podstawia puste zbiorniki.

Jak wybrać firmę oferującą skup i transport odpadów olejowych?

Na rynku funkcjonuje wiele firm oferujących odbiór odpadów niebezpiecznych. Warto w pierwszej kolejności porównać oferty cenowe, a także zwrócić uwagę na szczegółowy zakres realizowanej usługi. Powinien on w całości odpowiadać konkretnym potrzebom naszego przedsiębiorstwa. Następnie warto zapoznać się na stronie odbiorcy z posiadanymi przez niego zezwoleniami i uprawnieniami. Prowadzenie zbierania odpadów i ich przetwarzanie wymaga uzyskania zezwolenia. Wydaje je organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów. Wybór zaufanej, sprawdzonej firmy, rzetelnej i terminowej, pozwoli nam pozbyć się części odpowiedzialności za los niebezpiecznych odpadów generowanych w naszym przedsiębiorstwie i oddali widmo finansowych kar.