Dysze atomizujące służą do tworzenia specyficznego natrysku. Uzyskuje się dzięki nim delikatną mgiełkę rozpylanej cieczy. Można ją przy tym kształtować i kontrolować. Ciecz rozbijana jest w dyszy atomizującej na delikatny opar. Dzieje się tak na skutek mieszania jej z podanym pod wysokim ciśnieniem gazem.

Jak działa dysza atomizująca?

Rozpylana przez dyszę atomizującą ciecz uzyskuje postać mikroskopijnych kropel. Tworzy się delikatna mgiełka. Tajemnica przekształcenia tkwi w budowie dyszy atomizującej. Jej konstrukcja zakłada oddziaływanie dużego ciśnienia gazu na ciecz. Najczęściej używa się do tego celu sprężonego powietrza. Niekiedy stosowany jest inny, wymagany w procesie technologicznym gaz. Stopień jego sprężenia ma istotne znaczenie dla wielkości poszczególnych kropel oparu. Reguluje się też w ten sposób kształt natrysku. Zaletą dyszy atomizującej jest równomierne nasycenie oparu. Sama atomizacja nie zależy od ciśnienia cieczy. Kluczowe jest sprężenie mieszanki gazowej. Umożliwia to wytworzenie mgiełki kosztem niewielkiej ilości płynu. To istotne, gdy opar nie musi mieć dużej objętości. Łatwiej wtedy kontrolować jego parametry.

Rodzaje dysz atomizujących

Rodzaje dysz atomizujących zależą od ich budowę. Wśród nich wyróżnia się:

  • Atomizujące dysze z pełnym stożkiem;
  • Płaskie dysze atomizujące.

Pełnostożkowe dysze atomizujące tworzą mgiełkę w kształcie kuli. W zależności od ciśnienia gazu mogą być stosowane do różnych zadań. Doskonale nadają się do nawilżania powietrza. Stosując mocno sprężone powietrze, będą idealne do natrysku dużych powierzchni. Drugi rodzaj dyszy atomizującej wytwarza płaski strumień aerozolu. Kąt natrysku sięga 80°. Dysze przemysłowe od Spraylab. 

Zastosowanie dysz atomizujących

Płaskie dysze atomizujące wykorzystywane są najczęściej do chłodzenia. Umożliwia to łatwy do kontrolowania strumień wytwarzanego aerozolu. W przemyśle stosowane są także do nawilżania produktów. Idealnie nadają się do kontroli wilgotności i zapylenia powietrza. Można stosować je także do dezynfekcji pomieszczeń. Płaskie dysze atomizujące są powszechne przy nawilżaniu taśm produkcyjnych. Zwłaszcza w przetwórstwie spożywczym. Możliwe jest to dzięki ich właściwościom. Doskonale natryskują ciecz w szerokim pokryciu liniowym. W przemyśle papierniczym używa się tego rodzaju dysz do nawilżania masy celulozowej. W branży tekstylnej natryskują przędzę oraz gotowe tkaniny. Nadaje im to miękkość i elastyczność. Płaskie dysze atomizujące wykorzystywane są także w hutnictwie. Tam służą schładzaniu gotowych elementów odlanych ze stali. Polecamy inne produkty od tego producenta takie jak głowice myjace.